Sikre energibesparelser

Du kan få installeret boligventilation uanset hvordan dit hus bliver opvarmet

Ventilation af din bolig er vigtig hvis du gerne vil opretholde et sundt indeklima og undgå fugtskader. Hos Boligklima kan vi hjælpe dig med at ventilere dit hus mekanisk, naturligt eller på begge måder.

Mange huse har i dag et mekanisk udsugningsanlæg på badeværelset samt en emhætte i køkkenet. Men det er ikke nok til at sikre at luften i dit hus bliver udskiftet tilstrækkeligt. Det er derfor, i de fleste huse, nødvendigt at supplere med en eller anden form for ventilation. Ventilationsbehovet afhænger af flere forhold. Vi kan hos Boligklima hjælpe dig med at vurdere din boligs behov så du får den ønskede ventilation og indeklima.


VENTILATION ER NØGLEN - INVESTÉR I LIVSKVALITET - OG SPAR PENGE VED AT FORBEDRE VENTILATIONEN!

Vi drømmer alle om, at luften i huset er ren og frisk dagen lang. Det kan ske gennem passiv eller aktiv ventilation. Vi ved også, at det trækker, hvilket er den ubehagelige form for ventilation, og at den dyrt betalte varme forsvinder ud gennem de åbne vinduer, når vi lufter ud. Men faktisk kan du spare penge på at lufte ud og at tilrettelægge ventilationen på den rette måde! Med et Genvex anlæg gavner den friske luft både dit velbefindende og din økonomi.


VENTILATION - 10 MINUTTER HVER ANDEN TIME

Vi tilbringer alle – børn som voksne – størsteparten af vores tid inden døre. Derfor er det ekstra vigtigt, at luftkvaliteten er god her, og at ventilationen er optimal. Det anbefales, at vi lufter ud 10 min. hver anden time, døgnet rundt for at opretholde god luft i boligen. Luften inden døre bliver belastet af alle vores aktiviteter, mest selvfølgelig fra bad og køkken, men vi udleder hver især op til 1,5 l vand gennem udåndingsluft og sved - dette vand skal ud af huset ved hjælp af ventilation.